BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"native Ireland" — Słownik kolokacji angielskich

native Ireland kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Irlandia
  1. native przymiotnik + Ireland rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In his native Ireland, however, he always remained somewhat controversial.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo