"native Bavaria" — Słownik kolokacji angielskich

native Bavaria kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Bawaria
  1. native przymiotnik + Bavaria rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His native Bavaria recognized him with the Bavarian Golden Medal for Bravery.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo