"native province" — Słownik kolokacji angielskich

native province kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna prowincja
  1. native przymiotnik + province rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Joseph now took up the work of home missions in his native province, sometimes preaching six or seven times a day.

powered by  eTutor logo