"native Norway" — Słownik kolokacji angielskich

native Norway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna Norwegia
  1. native przymiotnik + Norway rzeczownik
    Luźna kolokacja

    King won a number of shows in his native Norway, and in Sweden prior to 2002.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo