"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. lie on = leżeć (np. nad rzeką) lie on
2. lie about = leniuchować, obijać się lie about
3. lie within = skłam wewnątrz lie within
4. lie between = skłam pośrodku lie between
5. lie down = położyć się, kłaść się lie down
6. lie under = skłam poniżej lie under
7. lie near = skłam blisko lie near
8. lie across = skłam wszerz lie across
9. lie behind = skłam z tyłu lie behind
10. lie beneath = skłam poniżej lie beneath
11. lie beside = kłamać obok lie beside
12. lie beyond = skłam dalej lie beyond
13. lie below = skłam poniżej lie below
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.