"lie beside" — Słownik kolokacji angielskich

lie beside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać obok
  1. lie czasownik + beside przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Her voice seemed a long way away, but I knew she was lying beside me.

    Podobne kolokacje: