"lie below" — Słownik kolokacji angielskich

lie below kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam poniżej
 1. lie czasownik + below przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  For me, the most interesting area of any historic house lies below stairs.

  Podobne kolokacje:
 2. lie czasownik + below przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  As you can see, with few exceptions, cat values cluster above a certain threshold, while dog values lie below.

  Podobne kolokacje: