"lie beyond" — Słownik kolokacji angielskich

lie beyond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam dalej
  1. lie czasownik + beyond przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It lies beyond both space and time in their physical sense.

    Podobne kolokacje: