"lain under" — Słownik kolokacji angielskich

lain under kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć poniżej
  1. lie czasownik + under przyimek
    Luźna kolokacja

    Well, why can't you have a third person lying under the bed, never seen or heard?

    Podobne kolokacje: