"lie under" — Słownik kolokacji angielskich

lie under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam poniżej
  1. lie czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Well, why can't you have a third person lying under the bed, never seen or heard?

    Podobne kolokacje: