"lie behind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lie behind" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"lie behind" — Słownik kolokacji angielskich

lie behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam z tyłu
 1. lie czasownik + behind przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  When I got to my feet, he was lying there behind me.

  Podobne kolokacje:
 2. lie czasownik + behind przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  As Mick was opening the third inmate's cell to investigate she was jumped from behind by the two lying in wait.

  Podobne kolokacje: