"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. found lying = znalezione kłamanie found lying
2. seem to lie = wydawaj się kłamać seem to lie
3. seen lying = zobaczone kłamanie seen lying
4. caught lying = złapane kłamanie caught lying
5. discover lying = znajdź kłamanie discover lying
6. shown lying = pokazane kłamanie shown lying
7. look lying = patrzeć kłamiąc look lying
(3) want, hate, like
Kolokacji: 3
(4) remember, consider, believe
Kolokacji: 3
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.