"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
2. lie off = stać na redzie (o statku) lie off
3. lie among = leż lie among
4. lie through = skłam całkowicie lie through
5. lie over = poczekać na rozpatrzenie (np. o wniosku) lie over
6. lie by = kłamać przez lie by
7. lie for = kłamać dla lie for
8. lie close to = skłam blisko lie close to
9. lie from = kłamać z lie from
10. lie of = kłamać z lie of
11. lie during = kłamać podczas lie during
12. lie after = skłam potem lie after
13. lie next to = kłamać prawie lie next to
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.