"lain for" — Słownik kolokacji angielskich

lain for kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć dla
  1. lie czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    But you must lie here for a month or more, so he says.

    Podobne kolokacje: