"lie for" — Słownik kolokacji angielskich

lie for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać dla
  1. lie czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But you must lie here for a month or more, so he says.

    Podobne kolokacje: