"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. left lying = w lewo kłamiąc left lying
2. go to lie = idź do kłamać go to lie
3. forced to lie = zmuszony do kłamania forced to lie
4. stop lying = przestań kłamać stop lying
5. admit lying = przyznaj się/przyznawać się do kłamania admit lying
6. try to lie = spróbuj kłamać try to lie
7. remain lying = pozostawać kłamiąc remain lying
8. lie down after taking = skłam w dół po braniu lie down after taking
9. keep lying = kontynuuj kłamanie keep lying
10. start lying = zacznij kłamać start lying
11. try lying = spróbuj kłamać try lying
(3) want, hate, like
Kolokacji: 3
(4) remember, consider, believe
Kolokacji: 3
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.