"lied before" — Słownik kolokacji angielskich

lied before kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieśń wcześniej
  1. lie czasownik + before przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He saw the hand lying on the table before him.

    Podobne kolokacje: