"lain at" — Słownik kolokacji angielskich

lain at kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć przy
  1. lie czasownik + at przyimek
    Luźna kolokacja

    He has been lying at the point of death for two years.

    Podobne kolokacje: