"lie above" — Słownik kolokacji angielskich

lie above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam wyżej
  1. lie czasownik + above przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Generally, the entire city lies no more than 150 feet above sea level.

    Podobne kolokacje: