"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. lie far from = kłamać daleko od lie far from
2. lie on top of = kłamać wierzchem z lie on top of
3. lie amongst = kłamać wśród lie amongst
4. lie opposite = kłamstwo coś przeciwnego lie opposite
5. lie towards = kłamać w kierunku lie towards
6. lie amidst = kłamać wśród lie amidst
7. lie back = skłam z powrotem lie back
8. lie till = kłamać kasa sklepowa lie till
9. lie including = kłamać w tym lie including
10. lie throughout = skłam przez cały czas lie throughout
11. lie nearer = skłam bliżej lie nearer
12. lie toward = kłamać w kierunku lie toward
13. lie astride = skłam okrakiem lie astride
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.