"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. lie in = poleżeć sobie w łóżku, pospać sobie, późno wstać lie in
2. lie to = stań w dryf lie to
3. lie outside = skłam na zewnątrz lie outside
4. lie inside = skłam do środka lie inside
5. lie along = przechylać się pod wpływem wiatru lie along
6. lie before = skłam wcześniej lie before
7. lie upon = spoczywaj lie upon
8. lie above = skłam wyżej lie above
9. lie at = kłamać przy lie at
10. lie around = poniewierać się lie around
11. lie against = kłamać przeciwko lie against
12. lie out = leżeć na zewnątrz (często w niezabezpieczonym stanie) lie out
13. lie up = pozostawać w ukryciu lie up
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.