"lie inside" — Słownik kolokacji angielskich

lie inside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam do środka
 1. lie czasownik + inside przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Range trees can be used to find the set of points that lie inside a given interval.

  Podobne kolokacje:
 2. lie czasownik + inside przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  It seems fair to say that at least a few men in this city of 52,000 are nervous about what lies inside.

  Podobne kolokacje: