"lied at" — Słownik kolokacji angielskich

lied at kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieśń przy
  1. lie czasownik + at przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He has been lying at the point of death for two years.

    Podobne kolokacje: