"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(3) want, hate, like
Kolokacji: 3
1. want to lie = chciej kłamać want to lie
2. hate lying = nie cierp kłamania hate lying
3. like lying = jak kłamanie like lying
(4) remember, consider, believe
Kolokacji: 3
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.