"lie close to" — Słownik kolokacji angielskich

lie close to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam blisko
  1. lie czasownik + close przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It lies close to the central square and many of our leading citizens drink there.

    Podobne kolokacje: