"lain with" — Słownik kolokacji angielskich

lain with kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): należeć
  1. lie czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    She lies back down with her head between my feet.

    Podobne kolokacje: