"lie of" — Słownik kolokacji angielskich

lie of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać z
  1. lie czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    A dead man, lying in front of a basement door.

    Podobne kolokacje: