"lied during" — Słownik kolokacji angielskich

lied during kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie during
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieśń podczas
  1. lie czasownik + during przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He knew she was lying the whole time during the relationship about having a job.

    Podobne kolokacje: