"lied with" — Słownik kolokacji angielskich

lied with kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieśń z
  1. lie czasownik + with przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She lies back down with her head between my feet.

    Podobne kolokacje: