"lie during" — Słownik kolokacji angielskich

lie during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać podczas
  1. lie czasownik + during przyimek
    Silna kolokacja

    He knew she was lying the whole time during the relationship about having a job.

    Podobne kolokacje: