"lie after" — Słownik kolokacji angielskich

lie after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam potem
  1. lie czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    My golden one, she'd called him, lying in her bed after their frenzy.

    Podobne kolokacje: