"lie through" — Słownik kolokacji angielskich

lie through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam całkowicie
  1. lie czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    So they could have lied through their teeth about what was in it, to put your mind at rest.

    Podobne kolokacje:

podobne do "lie through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lie through" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom