"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie czasownik

czasownik + lie
Kolokacji: 24
found lying • left lying • seem to lie • go to lie • want to lie • ...
lie + przyimek
Kolokacji: 65
lie on • lie down • lie about • lie within • lie between • lie under • lie near • lie across • lie behind • lie beneath • lie beside • lie beyond • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. lie atop = kłamać na lie atop
2. lie down on = leż w dół lie down on
3. lie down in = leż w dół lie down in
4. lie down for = kłamać w dół dla lie down for
5. lie alongside = kłamać wzdłuż lie alongside
6. lie into = kłamać do lie into
7. lie without = skłam na zewnątrz lie without
8. lie down with = należ w dół lie down with
9. lie underneath = kłamstwo spód lie underneath
10. lain since = leżeć od tej pory lain since
11. lie until = kłamać do czasu gdy lie until
12. lie away from = kłamać daleko z lie away from
13. lie amid = kłamać wśród lie amid
lie + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 166
lie ahead • lie dead • lie low • therein lie • lie dormant • lie somewhere • lie unconscious • lie flat • lie directly • lie prone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.