"remember lying" — Słownik kolokacji angielskich

remember lying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie kłamanie
  1. remember czasownik + lie czasownik
    Luźna kolokacja

    Do you remember lying in the sand with me now, sweet Beauty?

    Podobne kolokacje: