"lie down on" — Słownik kolokacji angielskich

lie down on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leż w dół
  1. lie czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    Often I just wanted to lie down on the floor and die.

    Podobne kolokacje: