"lie down for" — Słownik kolokacji angielskich

lie down for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać w dół dla
  1. lie czasownik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    Yes, I need to lie down for a little while.

    Podobne kolokacje: