"lie alongside" — Słownik kolokacji angielskich

lie alongside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać wzdłuż
  1. lie czasownik + alongside przyimek
    Zwykła kolokacja

    And they are lying almost alongside each other in the harbour.

    Podobne kolokacje: