NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"lie without" — Słownik kolokacji angielskich

lie without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam na zewnątrz
  1. lie czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    Thus grace lies at both sides - without and within.

    Podobne kolokacje: