"consider lying" — Słownik kolokacji angielskich

consider lying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastanów się nad kłamaniem
  1. consider czasownik + lie czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I considered lying, but there seemed no point to it.

    Podobne kolokacje: