"lie since" — Słownik kolokacji angielskich

lie since kolokacja
Popularniejsza odmiana: lain since
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam od tej pory
  1. lie czasownik + since przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    You've been lying to me all along, since the moment you came here and even before then.

    Podobne kolokacje: