"believed to lie" — Słownik kolokacji angielskich

believed to lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwierzyć do kłamstwa
  1. believe czasownik + lie czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is believed to lie on a Ley line.

    Podobne kolokacje: