"lain since" — Słownik kolokacji angielskich

lain since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć od tej pory
  1. lie czasownik + since przyimek
    Zwykła kolokacja

    You've been lying to me all along, since the moment you came here and even before then.

    Podobne kolokacje: