"lie from" — Słownik kolokacji angielskich

lie from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać z
  1. lie czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    They stopped and looked at the man lying dead only a few feet from the forest's edge.

    Podobne kolokacje: