"lie against" — Słownik kolokacji angielskich

lie against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać przeciwko
  1. lie czasownik + against przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I was in my own town, lying against a building.

    Podobne kolokacje: