"lied on" — Słownik kolokacji angielskich

lied on kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieśń na
  1. lie czasownik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    When nothing happened, he decided to lie on the floor and wait.

    Podobne kolokacje: