"lain beyond" — Słownik kolokacji angielskich

lain beyond kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie beyond
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć dalej
  1. lie czasownik + beyond przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It lies beyond both space and time in their physical sense.

    Podobne kolokacje: