"lie beneath" — Słownik kolokacji angielskich

lie beneath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam poniżej
  1. lie czasownik + beneath przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A longer version of the same thing would be lying beneath four people your own size for an hour and a half.

    Podobne kolokacje: