"lie across" — Słownik kolokacji angielskich

lie across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam wszerz
  1. lie czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I'm lying across the Thing, right in front of the fire.

    Podobne kolokacje: