"lain behind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lain behind" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"lain behind" — Słownik kolokacji angielskich

lain behind kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie behind
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć z tyłu
  1. lie czasownik + behind przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    When I got to my feet, he was lying there behind me.

    Podobne kolokacje: