"lie within" — Słownik kolokacji angielskich

lie within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam wewnątrz
  1. lie czasownik + within przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But it lies within my power to do what must be done.

    Podobne kolokacje: